Sản phẩm

Túi HD

Bao bì HDPE

/hộp

Túi PP - OPP

Bao bì khăn lạnh

/hộp

Màng ghép

Bao bì màng ghép

/hộp

Túi PP - OPP

Bao bì pp

/hộp

Túi PE hột xoài

Bao hột xoài

/hộp

Túi PE

Bịch PE

/hộp
/hộp

Túi PE hột xoài

In túi hột xoài giá rẻ

/hộp
/hộp