Sản phẩm

Túi HD

Bao bì HDPE

/hộp
/hộp

Màng ghép

Bao bì màng ghép

/hộp

Túi PP - OPP

Bao bì pp

/hộp

Túi PE

Bịch PE

/hộp
/hộp

In ống đồng

In bao bì bánh trung thu

/hộp

In ống đồng

In bao bì bột giặt

/hộp
/hộp
/hộp