Túi PE

Túi PE

Bịch PE

/hộp

Túi PE là một loại bịch ni lông bao bì khá phổ biến và được sử dụng nhiều trong các ngành, lĩnh vực trong đời sống.