Màng ghép

Màng ghép

Bao bì màng ghép

/hộp

In ống đồng

In bao bì bột giặt

/hộp
/hộp
/hộp
/hộp
/hộp

In ống đồng

In bao bì men rượu

/hộp
/hộp
/hộp
/hộp

Bao bì màng ghép là loại bao bì có cấu tạo từ nhiều màng khác nhau, nên có chất lượng và tính năng cao. Có rất nhiều loại màng ghép như : nhôm, giấy, PE, PP. mỗi lớp màng đều có đặc tính và chức năng khác nhau nên sẽ làm nên giá trị của bao bì.